YARA BAKIMINDA NE İLE YAPILIR

: 28.07.2020 17:53
YARA BAKIMINDA NE İLE YAPILIR
İyi bir yara bakımı öncesinde öncelikle yaranın yapısını iyi tanımak gerekir. Doğru malzeme ile yapılan uygulama her zaman klasik yöntemlere göre da iyi cevap verir.
 
Deri vücudumuzu koruyan en geniş organımızdır. Derimizde oluşan her türlü hasara yara diyoruz.
Yara, deri bütünlüğünün çeşitli sebeplerle bozularak, canlı dokunun yapı ve fonksiyonel işlevini
sürdürememesidir.
İnsan vücudu yaraları kendi kendine iyileştirir fakat bazı durumlarda yara iyileşmesi gecikebilir.
İyileşmeyen yaralarda ya da geç iyileşen yaralarda sebep bazı durumlarda vücudun kendisinden bazı
durumlarda ise dış sebeplerden kaynaklamaktadır.
Yaranın iyileşmesi yaranın bakımı ile çok ilgilidir. İyileşmeyi engelleyen sebeplerin ortadan kalkması ile
iyileşme hızlanır ve olumlu sonuçlanır.
Yara bakımında amaç; yaranın enfeksiyon yani mikrop kapmasını önlemek, akıntı ve ödemi azaltmak
ağrıyı azaltmaktır.
Yara bakımında kullanılan gazlı bez, sargı bezi, keten ve pamuklu bezlerle yaranın akıntısının emilmesi
yaranın kuru kalması, mikrop ürememesi amaçlı kullanılan malzemelerdi zamanla yaranın neme ısıya
ve oksijene ihtiyaç olmasından yola çıkılarak daha gelişmiş modern yara örtüleri üretilmeye başlandı.
Modern yara örtüleri, yarayı örtmekten çok daha fazla fonksiyonlara sahiptir. Yarayı enfeksiyona karşı
korumak, kan ve yara sıvısını emmek, yara iyileşmesini sağlamak ve yara üzerine ilaç tedavisi
uygulamak için yaraları örtmek amacıyla kullanılan ürünlerdir.
Yara örtülerinde olması gereken özellikler
Mikroplara karşı engel oluşturmalı,
Yaranın etrafındaki dokulara zarar vermemeli
Isı yalıtımı olmalı,
Gaz geçirgenliğine uygun olmalı,
Yara yerine gerekli uygun nem sağlamalı,
Fazla sıvıyı ve zararlı dokuyu dışarı atmalı,
Vücut dokusuna uyumlu olmalı,
Yarada var olan boşlukları tam doldurmalı,
Çıkarılırken yara dokusunu kaldırmamalı zarar vermemeli ve koku oluşturmamalıdır.
Modern yara örtüleri çeşitli yaralar üzerine farklı iyileşme süreçlerinde tek başlarına veya birkaçının
birlikte kullanılması halinde uygulanmaktadır. Bu yara örtülerini 5 sınıfta toplayabiliriz.
1-Alginat örtüleri
2-Poliüretan şeffaf filmler
3- Hidrojeller örtüler
4-Hidrokoloid örtüleri
5 -Köpük örtüler olarak sınıflandırabiliriz.

 
 
...